We w Wrocławiu w Klubie Szachowym przy ul. Macedońskiej 7 rozpoczęło się szkolenie dla nauczycieli w ramach programu ? Edukacja przez szachy w szkole?. Pierwsze zajęcia poprowadził koordynator ds. organizacyjnych PZSzach Michał Luch.  W kursie bierze udział 15 nauczycieli z 4 województw (Dolnośląskie, Lubuskie, Opolskie i Wielkopolskie) . Nauczyciele podczas 4 zjazdów przejdą 72 godzinne szkolenie po którym od września zaczną uczyć szachów w swoich placówkach. Słuchacze po ukończonym kursie i zdobyciu IV kategorii szachowej otrzymają uprawnienia instruktora szkolnego PZSzach.

Nowości

Interaktywny Podręcznik Szachowy
trenera i nauczyciela Roberta Korpalskiego

Edukacja

W dniu 12 czerwca 2014 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z udziałem Minister Edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Wiceprezydenta Europejskiej Unii Szachowej Tomasza Sielickiego oraz Prezesa Polskiego Związku Szachowego Tomasza Delegi. Tematem spotkania był realizowany w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce projekt "Edukacja przez Szachy w Szkole".

Ministerstwo Edukacji wspólnie z PZSzach będzie czyniło starania, aby dodatkowe środki finansowe na ten projekt znalazły się w budżecie nowej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.